Cançons

Anem t'ara vinha

Lo lop n’i ei pas.
Que minjaram higas,
arrasim muscat.
Lop, lop, non minjaràs
’ras mias hilhetas.
Lop, lop, non minjaràs
eths miés hilhons !
– Lop, lop, qué hès ?
– Que hèi cauhar aiga.
– Tà qué hèr aquera aiga ?
– Tà esmóler eth mié cotèth.
– Tà qué hèr aqueth cotèth ?
– Tà copar un branc.
– Tà qué hèr aqueth branc ?
– Tà hèr ua escala.
– Tà qué hèr aquera escala ?
– Tà gahar auserons !
– N’auràs pas eths miés !
N’auràs pas eths miés !

Joan Francés Tisner

Vocabulari

higas : figues
arrasim : raisin
esmóler : aiguiser
auserons : oisillons, petits oiseaux

 

Imprimer cet article