Cançons

La praube mosca

 

La prauba mosca que s'a copat lo pè (4 còps)
Que'n pequeliqueja, la prauba mosca !
aiaiai ! de la prauba mosca !

La prauba mosca que s'a copat la cama (4 còps)
Que'n camaliqueja, que'n pequeliqueja
la prauba mosca
aiaiai !de la prauba mosca !

La prauba mosca que s'a copat lo jolh (4 còps)
Que'n joelhiqueja, que'n camaliqueja, que'n pequeliqueja

La prauba mosca que s'a copat la cueisha (4 còps)
Que'n cueisheliqueja, que'n joelhiqueja, que'n camaliqueja, que'n pequeliqueja

La prauba mosca que s'a copat lo vente (4 còps)
Que'n venteliqueja, que'n cueisheliqueja, que'n joelhiqueja, que'n camaliqueja, que'n pequeliqueja

La prauba mosca que s'a copat ua ala (4 còps)
Que n'aliqueja, que'n venteliqueja, que'n cueisheliqueja, que'n joelhiqueja, que'n camaliqueja, que'n pequeliqueja

La prauba mosca que s'a copat lo còth (4 còps)
Que'n coteliqueja, que n'aliqueja, que'n venteliqueja, que'n cueisheliqueja, que'n joelhiqueja, que'n camaliqueja, que'n pequeliqueja

La prauba mosca que s'a copat lo cap (4 còps)
Que'n capeliqueja, que'n coteliqueja, que n'aliqueja, que'n venteliqueja, que'n cueisheliqueja, que'n joelhiqueja, que'n camaliqueja, que'n pequeliqueja

aiaiaia ! de la prauba mosca !

 

Joan Francés Tisnèr

CD Un dus tres    

Albom Ua, miduna, mitrena 3

 

Imprimer cet article