La garbura

 

Que i a ?... Lo can que trepa* e la gata que miaula.

Quauquarren de navèth que's passa, de segur !...

Ah ! Ah ! Qu'ac sèi adara ! Aciu peu miei escur*,

Que vèi un hum leugèr pujar de sus la taula,

E la flaira* qui'n vien no'm saberé trompar :

Qu'an portat la garbura aquiu entau sopar ;

Permor d'aquò, Faro que trepa e Min que miaula.

      Simin Palay

lo can que trepa

Faro que trepa

lo gata que miaula

Min que miaula

 

Vocabulari

flaira : odeur

peu miei escur : dans le clair-obscur

trepar : trépigner

 

 

Imprimer cet article